FJ40 / FJ55 Hub Cap (New OEM)

$25.99
Brand: Toyota

Part: Hub Cap (Front or Rear)

Condition: OEM New (Not a Reproduction)

Model: 40 and 50 Series Land Cruiser (FJ40, BJ40, BJ42, FJ43, FJ45, HJ47, FJ55)

Year: 1958 - 1984